img

(+44) 7476 407 770

Menu
img

HENNA

Henna to delikatne farbowanie włosków brwi lub rzęs. Zabieg ma na celu podkreślenie oprawy oczu klientki. Jest dobrym rozwiązaniem dla osób posiadających jasne brwi i rzęsy, "znikające" przy braku makijażu. Rzęsy zabarwione henną wyglądają efektownie i bardzo naturalnie. Zabieg może też podkreślić naturalną oprawę oka wiosną oraz latem, kiedy nie chcemy stosować pełnego makijażu. Ogromną zaletą henny jest jej trwałość. Efekt utrzymuje się około 2 tygodnie.

HENNA

Henna is a gentle coloring of eyebrows or eyelashes. This treatment is intended to highlight eyes of the client. It is a good option for people with light eyebrows and eyelashes, which "disappear" in the absence of makeup. Eyelashes colored with henna look spectacular and very natural. The treatment can also highlight the natural eye contour in the spring and summer, when we do not want to apply full makeup. The great advantage of henna is its durability. The effect lasts for about 2 weeks.

img

MANICURE

Manicure nie tylko nadaje płytce paznokcia zdrowy połysk, ale również wzmacnia ją. Zabieg zalecany jest zatem przede wszystkim tym osobom, które do tej pory nie mogły poradzić sobie z problemem słabych, łamliwych i rozdwojonych paznokci, niedogodność ta dotykała zaś w takiej samej mierze kobiety, jak i mężczyzn. Niestety, musimy pamiętać o tym, że istnieją również przeciwwskazania sprawiające, że wykonanie zabiegu nie tylko nie jest uważane za specjalistę za najlepsze rozwiązanie, ale nawet jest postrzegane jako rozwiązanie, które może przyczynić się do powstania poważnych problemów. Warto pamiętać zatem przede wszystkim o tym, aby nie decydować się na zabieg zaraz po zdjęciu tipsów lub paznokci akrylowych, które do tej pory zdobiły nasze dłonie.

MANICURE

Manicure gives the nail plate a healthy shine and also strengthens it. The treatment is primarily recommended to those, who cannot cope with the problem of weak, brittle and split nails. This problem is visible in the same extent among women and men. Unfortunately, we must remember that there are also contradictions, which cause that the realization of such a treatment is not the best option in the opinion of a specialist, but even it is seen as a solution that can contribute to the creation of serious problems. Therefore, it is worth remembering that this treatment should not be carried out immediately after the removal of tips or acrylic nails, which were a decoration of our hands.

img

PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1

Jest nowym, luksusowym zabiegiem pozwalającym na wydłużenie, zagęszczenie oraz pogrubienie Twoich naturalnych rzęs. Zabieg polega na doklejeniu pojedynczej rzęsy do Twojej naturalnej "włosek po włosku". Oko staje się bardziej wyraziste, wspaniale prezentuje się na zdjęciach i podczas uroczystości. Nie ma potrzeby malowania się rano i usuwania makijażu wieczorem, a ponadto rzęsy wyglądają pięknie bez względu na porę dnia czy nocy, codziennie! Nigdy więcej tuszu do rzęs, rozmazanych oczu, smug i grudek. Jest to wspaniałe rozwiązanie dla osób zapracowanych, czy uprawiających sport. Naturalne rzęsy rosną i wypadają cyklicznie, co 60 do 90 dni.

EYELASH EXTENSION – 1:1 METHOD

It is a new, luxurious treatment, which allows the extension, thickening of your natural lashes. The treatment consists of sticking a single lash to your natural lash "hair in hair". The eye becomes more expressive and it looks great in photos and during ceremonies. There is no need to apply the makeup and remove it in the evening. Moreover, lashes look beautiful no matter what time of day, every day! No more mascara, blurry eyes, streaks and lumps. This is a great solution for busy people or people practicing sports. Natural eyelashes cyclically grow and fall out every 60-90 days.

img

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW

Analiza Pierwiastkowa Włosów (APW) jest nowoczesną metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę stanu odżywienia organizmu. Skład mineralny włosów odzwierciedla wiele równowag fizjologicznych organizmu. Na podstawie ilości 29 pierwiastków (w tym 5 pierwiastków toksycznych) i ich wzajemnych proporcji we włosach opisujemy charakterystyczne cechy metabolizmu badanej osoby

HAIR MINERAL ANALYSIS

Hair mineral analysis (HMA) is a modern diagnostic method, which allows the assessment of the nutritional status of the organism. The mineral composition of hair reflects many body's physiological balances. On the basis of 29 chemical elements (including 5 toxic chemical elements) and their mutual proportions in hair, we describe the characteristics of the tested person's metabolism.

img

MANICURE TYTANOWY/SNS

System Nowoczesnej Stylizacji – Manicure Tytanowy cieszy się doskonałą opinia w USA od 1996 roku. Metoda stylizacji SNS proponuje innowacyjny manicure o tytanowej trwałości. Produkt SNS to zupełnie rewolucyjny sposób na zdrowe i zadbane paznokcie, teraz dostępny już w Polsce. Z Manicure Tytanowym na produktach SNS paznokcie są błyszczące, naturalnie cienkie i mocne. Nareszcie zdrowe paznokcie twarde jak skała, ładne naturalne i takie na jakie czekałaś całe swoje życie bez użycia odżywek, cienkie jak lakier!

Wykorzystywane produkty są zupełnie bezpieczne. Zawierają: wapń, tytan, witaminę E, które naturalnie odżywiają i wzmacniają paznokcie nie zawierając przy tym żadnych szkodliwych substancji. Manicure tytanowy jest doskonałą alternatywą dla paznokci żelowych, akrylowych oraz hybrydowych.

TITANIUM/SNS MANICURE

The SNS Modern Styling – Titanium Manicure has an excellent reputation in the United States since 1996. SNS styling method proposes an innovative manicure with titanium durability. SNS product is a completely revolutionary way to healthy and well-cared nails. This system is already available in Poland. Thanks to the Titanium Manicure performed with the use of SNS products, nails are shiny, naturally thin and strong. Finally, nails are healthy, hard as a rock, naturally beautiful. We have been waiting for such nails for your entire life without the use of supplements – thin like vanish!

The applied products are completely safe. They contain: calcium, titanium and vitamin E, which naturally nourish and strengthen nails without containing any harmful substances. Titanium manicure is an excellent alternative for gel, acrylic or hybrid nails.

img

DERMOMASAŻ

Dermomasaż, inaczej cellulogia lub masaż próżniowy, to połączenie masażu mechanicznego z podciśnieniem, z jednoczesnym zasysaniem fałdu skóry i rolowaniem ruchomymi rolkami. Metoda ta polega przede wszystkim na rozbijaniu tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie na zmniejszeniu cellulitu. Masaż ten w spektakularny sposób powoduje poprawę stanu skóry, zarówno tej z cellulitem, jak i luźnej, wiotkiej. Poprzez pobudzenie metabolizmu mamy do czynienia z szybszym spalaniem tkanki tłuszczowej, usuwaniem toksyn i drenażem. Redukcji ulegają także rozstępy. Skóra staje się wygładzona i ujędrniona, a efekty widać już po jednym zabiegu.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów zalecane jest stosowanie masażu podciśnieniowego w serii, a także łączenie go z wyszczuplającymi zabiegami kosmetycznymi. Częstotliwość zabiegów zależy od stanu skóry i oczekiwań klienta

DERMOMASSAGE

Dermomassage, in other words cellulogy or vacuum massage, is a combination of mechanical massage with a negative pressure, with simultaneous suction of skin fold and rolling with the use of movable rollers. This method is primarily connected with the breaking of fat, and thus reducing cellulite. This massage in a spectacular way improves skin condition – both skin with cellulite, as well as loose and flabby skin. By stimulating the metabolism, we have to deal with the faster burning of fat, removal of toxins and drainage. Moreover, stretch marks are reduced. The skin becomes smooth and firm, and the effects co be seen after just one treatment.

In order to achieve the best results, it is recommended to use vacuum massage in a series, as well as combine it with slimming beauty treatments. The frequency of treatment depends on skin conditions and client's expectations.